Prijzen & Voorwaarden

 

Kinderfeestjes

In mijn atelier:
 • Het kinderfeestje is in mijn atelier
 • Inclusief knutselmaterialen
 • Inclusief ranja en wat lekkers
 • Inclusief koffie/thee voor de ouders
 • Inclusief klein cadeautje voor alle aanwezigen
 • Wat de kinderen gemaakt hebben mag mee naar huis
 • Vanaf 6 kinderen
 • €17,00
 • * Het kinderfeestje mozaïeken kost €20,00 per kind ivm de benodigde materialen. Indien u van te voren in mijn atelier de cadeautjes wilt uitpakken en/of een versiert cakeje wilt eten dan zijn de extra kosten per kind €3,00

 

Bij u thuis:
 • Het kinderfeestje is bij u thuis
 • U zorgt voor het drinken en het lekkers
 • Inclusief knutselmaterialen
 • Inclusief klein cadeautje voor alle aanwezigen
 • Wat de kinderen gemaakt hebben mag mee naar huis
 • Vanaf 6 kinderen
 • Exclusief reiskosten wanneer u niet in de gemeente Wijchen, Beuningen of Druten woont.
 • €17,00

 

Workshop voor volwassenen:

De prijs is afhankelijk van de workshop, aantal personen en locatie, dus vraag om een prijsopgave.

Voorwaarden annuleren kinderfeestjes en workshops

 • Tot 1 week van tevoren kan men een kinderfeestje kosteloos annuleren.
 • Een kinderworkshop kunt u tot 2 dagen van te voren afmelden.
 • Een workshop met eigen groep kunt u afzeggen tot 1 week van te voren.
 • Daarna zijn de annuleringskosten 25% van de totale prijs.
 • Bij afmelding op de dag van het kinderfeestje of workshop wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht.
 • Wanneer er 1 kind of persoon niet komt op een kinderfeestje of workshop, dan dient hiervoor wel betaald te worden, tenzij een dag van tevoren gemeld.
 • Wanneer een kinderfeestje of workshop niet door kan gaan door ziekte of overmacht van mij kant. (Twanny, eigenaresse Knutsel-Atelier). Dan wordt in overleg een oplossing gezocht (invaller, andere datum of onkosten retour).

Twanny’s Knutsel Atelier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte schade. Vindt het kinderfeestje of Workshop op uw locatie plaatst dan bent u zelf of een van de deelnemers verantwoordelijk voor eventuele toegebrachte schade.

Privacy statement naar richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Twanny’s Knutsel Atelier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Twanny’s Knutsel Atelier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed al mogelijk gewaarborgd is;
Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Ik ben op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Twanny’s Knutsel Atelier is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
twannysknutselatelier@gmail.com

IK HEB VAN U DE VOLGENDE CONTACTGEGEVENS NODIG:
Bij boeking van een kinderfeestje:

 1. naam (voornaam is al voldoende)
 2. uw emailadres, zodat we afspraken met elkaar kunnen maken.
 3. Telefoonnummer, zodat ik, u kan bereiken op de dag van het feestje indien nodig met calamiteiten.
 4. Voornaam van de jarige, zodat er een leuke kaart geschreven kan worden.
 5. Leeftijd van de jarige, zodat ik kan in schatten of het feestje bij de kinderen past.
 6. Uw adres (alleen wanneer het feestje bij u thuis plaatsvindt), zodat ik weet waar ik moet zijn.

Bij boeking van een (kinder)workshop:

 1. naam deelnemer (voornaam is al voldoende)
 2. uw emailadres, zodat we afspraken met elkaar kunnen maken.
 3. Uw telefoonnummer, zodat ik, u kan bereiken op de dag van de workshop of wanneer er iets met uw kind is.
 4. Leeftijd(alleen bij kinderen), zodat ik een passende knutselactiviteit kan geven.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS

De meeste van uw gegevens komen in mijn (papieren) agenda, deze wordt goed bewaard. Natuurlijk staan deze gegevens ook in mijn email of telefoon (ligt aan de manier hoe u mij benaderd.) Afgehandelde aanvragen worden na een kinderfeestje / workshop verwijderd uit mijn mail en telefoon in ieder geval binnen een half jaar.

BEWAARTERMIJN

Twanny’s Knutsel Atelier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Mijn telefoon en computer zijn niet voor iedereen toegankelijk. Ook werk ik met een virus-scan. De meeste van uw gegevens zijn opgeslagen in mijn agenda, die in een afgesloten ruimte ligt opgeslagen.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Deel gerust met je vrienden